مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

پايگاه اينترنتي اطلاع‌رساني و پژوهش‌هاي HTLV-1

يک شنبه ، 22 فروردين 1400

پايگاه

با توجه به شيوع قابل توجه عفونت HTLV-1 در استان خراسان رضوي و پيامدهاي پزشكي و اجتماعي ناشي از آن، دسترسي عموم مردم و گروه‌هاي پزشكي به اطلاعات علمي صحيح و به‌روز در مورد اين عفونت بسيار ضروري به‌نظر مي‌رسيد.لذا راه‌اندازي "پايگاه اينترنتي اطلاع‌رساني و پژوهش‌هاي  HTLV" در جهاددانشگاهي مشهد در آبان‌ماه 1389 تصويب رسيد.

مهمترين اهداف اين برنامه شامل ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي در زمينه عفونت HTLV-1 از طريق فراهم‌آوردن اطلاعات معتبر علمي براي بيماران، خانواده آنان و عموم مردم، ارتقاي دانش پزشكان و ساير ارائه دهندگان خدمات سلامت در زمينه HTLV-1، زدودن انگ‌هاي اجتماعي ناشي از ابتلا به اين عفونت،فراهم‌آوردن اطلاعات به‌روز براي پژوهشگران سلامت از طريق انتشار نتايج طرح‌هاي پژوهشي و مقالات علمي به صورت بانك داده قابل جستجو و انتشار مداوم اخبار مرتبط با آخرين يافته‌هاي پژوهشگران در مورد HTLV در سراسر جهان بود.

اين پايگاه اينترنتي شامل بخش‌هاي اخبار،اطلاعات علمي براي عموم، اطلاعات تخصصي براي پزشكان و اطلاعات علمي براي بيماران همچنين بخش «بانک پژوهش‌ها و مقالات» است.  براي دسترسي به «پايگاه اينترنتي اطلاع‌رساني و پژوهش‌هاي  HTLV-1» مي‌توانيد به آدرس‌های زیر مراجعه کنيد:  www.htlv1.com  و  www.htlv.ir