مرکز تحقیقات عفونتهای منتقله از راه خون

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

آشنایی با طرح های پژوهشی

چهارشنبه ، 08 آبان 1398

آشنایی
شماره ردیف عنوان طرح تاریخ اجرا
1

بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردم مشهد در باره ايدز

1383
2

ارزيابي كارائي برخي از مواد ضدعفوني كننده رايج در ايران بر عليه ويروس هپاتيت B بصورت invitro

1385
3

بررسي ميزان آگاهي، نگرش عملكرد پزشكان شهر مشهد در باره HIV/AIDS

1385-86
4

بررسي شيوع علايم روانپزشکي و شدت ان در افراد آلوده به HIVدر استان خراسان رضوي

1385-86
5 بررسي رفتارهاي پرخطر مرتبط با سلامت در دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد
1387
6 بررسي ميزان شيوع عفونت HTLV-I و HTLV-II در جمعيت عمومي شهر مشهد 1388
7 بررسي شيوع HBsAg مثبت و عوامل با آن در زنان باردار مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي جهاد دانشگاهي واحد مشهد 1388-89
8 بررسي شيوع و عوامل خطر عفونت HTLV-1 در مراجعه کنندگان به آزمايشگاه جهاددانشگاهي نيشابور 1388
9

مطالعه مروري روشهاي تشخيصي عفونت HTLV

1388
10

بررسي آسيب شناسي از اجسام تيز و برنده و اقدامات قبل و پس از آن دركاركنان بيمارستانهاي مشهد

1388-89
11

مقايسه فراواني موارد آلودگي با ويروس HTLV1در مبتلايان به توبرکلوزريوي و غير ريوي با گروه کنترل

1389
12

بررسي عفونت HTLV-I/ll در اهداکنندگان با HTLV نامعين سرمي،مراجعه کننده به بانک خون شهرستان مشهد

1389-90
13

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان علوم پزشكي مشهد در مورد HTLV-I

1390-91
14

بررسي شيوع عفونت HAV در جمعيت عمومي مشهد

1388-90
15

بررسي شيوع عفونت HEV در جمعيت عمومي مشهد

1388-90
16

بررسي ميزان آگاهي مشمولين آموزش مداوم در مورد عفونت HTLV-1 قبل و بعد از شرکت در سمينار آموزش

1390
17 مقايسه بيان ژنهاي گيرنده کموکاين CXCR1 و CXCR2 و بار ويروس در بيماران HAM/TSP و ناقلين HTLV-I بدون علامت 1390
18 بررسي بيان ژن هاي Tax و HBZ ويروس HTLV- 1 در بيماران مبتلا به HAM / TSP قبل و بعد از درمان 1390-91
19

بررسي عوامل خطر آلودگي به HTLV-1 در اهداكنندگان خون مشهد

1391-92
20

بررسي شيوع عفونت هاي منتقله از خون در بيماران دياليزي شهرستان نيشابور

1391
21

مقايسه شيوع عفونتهاي منتقله از طريق انتقال خون در زائرين و مجاورين شهر مشهد

1391
22

بررسي ژنوتايپ و بار ويروسي HCV در کودکان تالاسميک و هموفيليک  مشهد

1391
23

بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروسي در ناقلين سالم HTLV-1 در مشهد

1391-92
24

بررسی ارتباط عفونت HTLV1 و بیماری بهجت

1391-92
25

مقايسه ميزان آلودگي به ويروس HTLV1 در مبتلايان به سارکوئيدوز و آرتريت سارکوئيدي در مقايسه با گروه کنترل سالم

1393
26

بررسي مارکرهاي اتوايميون در افراد ناقل HTLV-I در مقايسه با افراد بدون عفونت HTLV-I

1393-94
27

مرور نظام مند و فراتحليل شيوع ويروس لنفوتروپيک سلول هاي T انساني نوع يک HTLV 1 در ميان دريافت کنندگان مکرر خون در کشور

1393
28

مقایسه بیان ژنی اینترلوکین‌های 12 و 18 (IL-12, IL-18) و اينترفرون گاما (IFN-γ) در بیماران مبتلا به میلوپاتی وابسته به HTLV-1 (HAM/TSP)، ناقلین ویروس و افراد سالم

1394-95
29

بررسي ماركرهاي سرمي هپاتيت بي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه جهاددانشگاهي نيشابور

1393
30

بررسی شیوع همزمان عفونت HBV/HCV درمشهد

1396
31 بررسي ميزان آگاهي مردم مشهد از هپاتیت‌هاي ویروسی 1396
32

بررسی شیوع عفونت مخفی هپاتیت B در اهدا کنندگان خون شهر مشهـد

1397
33

شیوع عفونت هپاتیت D در افراد با آنتی ژن سطح هپاتیت B مثبت در مشهد، شمال شرقی ایران

1397
34

بررسی شیوع عفونت هپاتيت C در گروه‌هاي آسيب‌پذير شهرستان مشهد

در دست اجرا
35

بررسی روند تغییرات میزان بروز و خطر باقیمانده عفونت‌هاي HIV، هپاتیت B و هپاتیت C در اهداکنندگان خون استان تهران

در دست اجرا
36

مرور نظام‌مند و فراتحليل شيوع عفونت مخفي هپاتيت B (Occult HBV infection) در گروه‌هاي مختلف جمعيتي در کشور

در دست اجرا