مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

پايگاه اينترنتي اطلاع‌رساني و پژوهش‌هاي HTLV-1

دوشنبه ، 13 ارديبهشت 1400

با توجه به شيوع قابل توجه عفونت HTLV-1 در استان خراسان رضوي و پيامدهاي پزشكي و اجتماعي ناشي از آن، دسترسي عموم مردم و گروههاي پزشكي به اطلاعات علمي صحيح و بهروز در مورد اين عفونت بسيار ضروري بهنظر ميرسيد.لذا راهاندازي "پايگاه اينترنتي اطلاعرساني و پژوهشهاي  HTLV" در جهاددانشگاهي مشهد در آبانماه 1389 تصويب رسيد.

بخش «بانک پژوهشها و مقالات» اين پايگاه اينترنتي شامل كليه مقالات يا چکیده مقالات مرتبط با عفونتHTLV  كه تاكنون توسط پژوهشگران ايراني در نشريات و مجامع علمي داخل و خارج كشور به زبان فارسي و انگليسي منتشر يا ارائه شدهاند و نيز مطالب خارجي كه در مورد HTLV در ايران ميباشد، ارائه گرديده است كه در بيشتر موارد همراه با متن كامل بوده و کاربران ميتوانند بهطور رايگان به آنها دسترسي داشته باشيد. بهعلاوه نتايج طرحهاي پژوهشي مرتبط با اين عفونت كه در قالب گزارشات علمي و يا پایاننامههاي دانشجويي از سراسر كشور منتشر شدهاند و نيزمتن كتابهاي مرتبط با عفونت كه توسط پژوهشگران ايراني تاليف شدهاند، آورده شده است.

 براي دسترسي به اين بخش ميتوانيد به آدرس زیر مراجعه کنيد:  research.htlv1.com