مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

معرفی مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

شنبه ، 12 مرداد 1398

معرفی

با توجه به شرايط خاص جغرافيايي، اجتماعي و بهداشتي استان خراسان رضوي و با هدف طراحي و اجراي پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در زمينه عفونت‌هاي شايع و بومي منطقه، سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوي، در سال 1383 مبادرت به تشكيل گروه پژوهشي “بيماري‌هاي رفتاري و عفوني” نمود. اين گروه در تير ماه سال 1387 با عنوان جديد “ايدز، HTLV و هپاتيت‌هاي ويروسي” موافقت اصولي و در بهمن ماه سال 1390 موافقت قطعي خود را از شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي دفتر مركزي جهاددانشگاهي اخذ نمود.

اين گروه پژوهشي در آذر ماه سال 1395 موافقت اصولي “مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون” را از شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي وزارت بهداشت و درمان اخذ نمود و از آن پس، با اين عنوان جديد به فعاليت خود ادامه داده است.

گروه پژوهشي عفونت های منتقله از خون در ارزشيابي سالانه جهاددانشگاهي، در 3 سال 1396 تا 1398 به‌ترتيب رتبه 8، 9 و 7 را در بين گروه‌هاي پژوهشي علوم پزشکي اين نهاد کسب کرد:

سال
امتياز عملکرد
تعداد گروه‌هاي
ارزيابي‌شده
رتبه
1396
453.4
8
19
1397
405
9
19
1398
460.7
7
21
1399
322.5
17
31
1400
255
19
32
1401
359
14
35

 

مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون در ارزشيابي سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در سال‌هاي 1396 و 1397 به‌ترتيب رتبه 72 و 46 را در بين مراکز تحقیقات بالينی فاقد رديف مستقل بودجه با کمتر از 3 سال فعالبت در حوزه علوم پزشکی کشور کسب کرد:

سال
امتياز عملکرد
نمره Z
تعداد مراکز
ارزيابي‌شده
رتبه
1396
40.55
0.58-
101

72

1397
54.23
0.4-
80

46

1398
24.59
0.62-
131

112

1399
57.17
1.19-
67

59

1400
52.97
0.50- 209

148

 

جهت‌گیری پژوهشی:

  • ترسيم الگوي اپيدميولوژيك عفونت‌هاي منتقله از خون شامل ، هپاتيت‌هاي ويروسي، HIV/AIDS و HTLV در جمعيت عمومي و گروه‌هاي خاص
  • مطالعات آگاهي و نگرش به ویژه در گروه‌های در معرض خطر عفونت‌هاي منتقله از خون
  • شناسايي سازوکارهای بیماری‌زایی عفونت‌هاي منتقله از خون از طريق بررسي‌هاي علوم پايه
  • بهبود سطح آگاهي و نگرش مردم و جامعه پزشكي در خصوص عفونت‌هاي منتقله از خون

 

 

 

 

 

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد