مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

ساير بيماري‌هاي مهم

 • در اين پمفلت آموزشي، در مورد تعريف و انواع بيماري‌هاي التهابي روده، عوامل خطرساز، علائم باليني و درمان آنها توضيح مختصري داده شده است. , ...

  چهارشنبه# #،# #08# #اردیبهشت# #1400

 • در اين پمفلت آموزشي، در مورد عوامل خطرساز، علائم باليني و درمان سلياک توضيح مختصري داده شده است. , ...

  چهارشنبه# #،# #08# #اردیبهشت# #1400

 • در اين پمفلت آموزشي، در مورد تعريف و انواع کبد چرب و علائم باليني، تشخيص، پيشگيري و درمان آن توضيح مختصري داده شده است. , ...

  چهارشنبه# #،# #08# #اردیبهشت# #1400

 • در اين پمفلت آموزشي، در مورد تعريف و انواع عفونت‌هاي آميزشي و راه‌هاي انتقال، عوامل خطرساز، علائم باليني، پيشگيري و درمان آنها توضيح مختصري داده شده است. , ...

  چهارشنبه# #،# #08# #اردیبهشت# #1400

 • در اين پمفلت آموزشي، در مورد تعريف، عوامل خطرساز، پيشگيري و درمان زگيل تناسلي توضيح مختصري داده شده است. , ...

  چهارشنبه# #،# #08# #اردیبهشت# #1400