مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

مسابقه دانشجويي چالش ايده‌ها-1397

پنج شنبه ، 09 اردیبهشت 1400

http://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/DSC_6174.JPGhttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-16-08.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-17-51.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-16-32.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-17-43.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-17-13.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/DSC_6089.JPGhttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/DSC_6089.JPGhttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-16-56.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/DSC_6097.JPGhttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-17-54.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-18-49.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-18-46.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-19-17.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-18-54.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi campaign/photo_2018-10-28_14-19-07.jpg

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد