مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

کنفرانس دانشجويي عفونت‌های منتقله از خون-1397

شنبه ، 11 ارديبهشت 1400

http://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi students conferenc/photo_2018-10-28_14-23-11.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi students conferenc/photo_2018-10-28_14-23-11.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi students conferenc/photo_2018-10-28_14-23-11.jpg