مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

کارگاه‌هاي آموزشي

  • تاکنون تعداد 13 کارگاه آموزشي تخصصي توسط مرکز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون طراحي و اجرا شده است., ...

    چهارشنبه# #،# #18# #فروردین# #1400