مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

کارگاه‌هاي آموزشي تخصصي

چهارشنبه ، 18 فروردين 1400

  1. «مدرسه تابستاني کارآزمايي باليني»- جهاد دانشگاهي خراسان رضوي- شهريور 1398
  2. مسابقه دانشجويي ايده‌پردازي چالش‌های مرتبط با عفونت‌های منتقله از خون (Idea challenges on Blood Borne Infections»در حاشيه اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- سالن کنفرانس شماره 1 بیمارستان امام رضا (ع) مشهد- آبان 1397
  3. «کارگاه آموزشي داوري همتا (Peer review)»- در حاشيه اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- تالار جرجاني دانشکده پرستاري و مامايي مشهد- آبان 1397
  4. «کارگاه آموزشي روش‌های برآورد اندازه در گروه‌های پنهان»- در حاشيه اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- تالار جرجاني دانشکده پرستاري و مامايي مشهد- آبان 1397
  5. «کارگاه آموزشي Abstract wrriting»- آمادگي براي شرکت در اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- سازمان مرکزي جهاددانشگاهي مشهد- تير 1397
  6. «کارگاه آموزشي طراحي نقشه‌هاي مفهومي ذهن در علوم پزشکي»- در حاشيه کنفرانس علمي هپاتيت C: از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مجتمع دکتر شريعتي جهاددانشگاهي مشهد- مهر 1396
  7. «کارگاه آموزش و مشاوره سلامت جنسي»- سازمان مرکزي جهاددانشگاهي مشهد- ارديبهشت 1390
  8. «کارگاه آموزشي روش‌هاي نمونه‌گيري و محاسبه حجم نمونه در علوم پزشكي»- مجتمع دکتر شريعتي جهاددانشگاهي مشهد- مهر 1387
  9. «کارگاه آموزشي فرايند تصميم‌سازي در كاربرد و تفسير آزمون‌هاي تشخيصي در طبابت باليني و ارزيابي مقالات مربوط به آن»- مجتمع دکتر شريعتي جهاددانشگاهي مشهد- دي 1386
  10. «کارگاه آموزشي راه‌کارهاي جستجوي هدفمند متون پزشکي در اينترنت با تاکيد بر PubMed و منابع تمام‌متن»- مجتمع دکتر شريعتي جهاددانشگاهي مشهد- آبان 1386