مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

دوره‌هاي آموزشی

  • تاکنون تعداد 8 برنامه آموزش عمومي توسط مرکز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون طراحي و اجرا شده است. , ...

    شنبه# #،# #21# #فروردین# #1400