مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

مرکز آموزش مداوم

شنبه ، 14 فروردين 1400

براي آگاهي از برنامه‌هاي مرکز آموزش مداوم مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون جهاد دانشگاهی به آدرس https://jdm.ircme.ir مراجعه کنيد.