مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

مرکز آموزش مداوم

شنبه ، 14 فروردین 1400

مرکز آموزش مداوم مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون جهاد دانشگاهی به آدرس https://jdm.ircme.ir قابل دستيابي است.

در حال حاضر امکان برگزاري برنامه‌هاي بازآموزي به‌صورت مستقل براي اين مرکز وجود ندارد و لذا برنامه‌هاي پيشنهادي در مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسي و در صورت تصويب، در سامانه اين دانشگاه به آدرس https://mashhad.ircme.ir بارگذاري مي‌شود.

جديدترين برنامه بازآموزي با عنوان «مدیریت و کنترل هپاتیت C برای حذف و ریشه‌کنی آن تا سال 1410» با شناسه 3524 در سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، قسمت برنامه های غیر حضوری و مجازی قابل استفاده است.

محتوای این برنامــه به‌صورت چند رسانه ای و آزمون  ارائه شده و داراي 3.5 تا 5 امتياز بازآموزي براي گروه‌هاي هدف زير است:

  • پزشکان عمومی  5 امتياز
  • متخصصين داخلي  5 امتياز
  • متخصصين عفوني  5 امتياز
  • فوق تخصص‌هاي گوارش و كبد 5 امتياز
  • دکتراي تخصصي ميكروب‌شناسي، ویروس‌شناسی و آموزش بهداشت  3.5 امتياز