مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

همايش‌هاي علمي تخصصي

چهارشنبه ، 18 فروردين 1400

 1. «كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون»- بيمارستان امام رضا (ع) مشهد- تير تا اسفند 1397
 2. «اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون»- تالار ابن سينا دانشگاه علوم پزشكي مشهد- آبان 1397
 3. «اولین کنفرانس ملی دانشجویی عفونت‌های منتقله از خون»- تالار جرجاني دانشگاه علوم پزشكي مشهد- آبان 1397
 4. «کنفرانس علمي يک‌روزه مراقبت و کنترل هپاتيت‌هاي ويروسي B وC»- دانشگاه علوم پزشكي گناباد- مرداد 1397
 5. «کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته»- جهاد دانشگاهي خراسان رضوي (نيشابور)- خرداد 1397
 6. « کنفرانس علمي يک‌روزه پيشگيري و کنترل عفونت HTLV»- مرکز بهداشت استان خراسان رضوي- ارديبهشت 1397
 7. « کنفرانس علمي يک‌روزه كاربرد مولتی پلکس PCR (شناسایی همزمان چنذ پاتوژن در یک واکنش) در تشخیص و پايش بیماری‌های عفونی»- سازمان مرکزي جهاددانشگاهي خراسان رضوي- آبان 1396
 8. «کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C: از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني»- مجتمع دکتر شريعتي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي- مهر 1396
 9. «کنفرانس علمي يک‌روزه عفونت مخفي هپاتيت B»- مجتمع دکتر شريعتي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي- مهر 1395
 10. «همایش آموزشي يک‌روزه تغییر نگرش به HTLV1 در دانشجویان پزشکی و کارکنان بهداشتی»- مجتمع دکتر شريعتي جهاد دانشگاهي مشهد- خرداد 1394
 11. «كنفرانس علمي يک‌روزه مديريت هپاتيت ب»- بيمارستان امام رضا (ع) مشهد- آبان 1391
 12. «اولين سمينار HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته»- فرهنگسراي سيمرغ نيشابور- آذر 1390
 13. «سمينار تازه هاي پيوند كبد»- بيمارستان امام رضا (ع) مشهد- آبان 1389
 14. مشارکت در برگزاري «اولين كنگره بين‌المللي HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته در ايران»- دانشگاه علوم پزشکي مشهد- بهمن-اسفند 1388
 15. «اولين سمينار هپاتيت‌هاي مزمن ويروسي»- بيمارستان امام رضا (ع) مشهد- آذر 1388