مرکز تحقیقات عفونتهای منتقله از راه خون

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

طرح های پژوهشی

شماره ردیف
عنوان طرح پژوهشی
تاریخ انعقاد قرار داد
1
بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردم مشهد در باره ايدز
1384/02/11
2
فراواني يرسينيا انتروكوليتيكا در مدفوع بيماران اسهالي مراجعه كننده به آزمايشگاه‌هاي جهاددانشگاهي در سطح شهر مشهد
1384/12/15
3
ارزيابي كارائي برخي از مواد ضدعفوني كننده رايج در ايران بر عليه ويروس هپاتيت B بصورت invitro
1384/12/21
4
ارزيابي كارائي برخي از مواد ضدعفوني كننده رايج در ايران بر عليه ويروس هپاتيت B بصورت invitro
1384/12/21
5
ارتباط ژن‌هاي HER-2/neu و P53 و گيرنده‌هاي استروژن و پروژسترون با ميزان بقاء در مبتلايان به سرطان پستان
1386/06/15
6
بررسي ميزان آگاهي، نگرش عملكرد پزشكان شهر مشهد در باره HIV/AIDS در سال 1385
1386/06/15
7
بررسي ميزان آگاهي، نگرش عملكرد پزشكان شهر مشهد در باره HIV/AIDS در سال 1385
1386/06/15
8
بررسي شيوع علايم روانپزشکي و شدت ان در افراد آلوده به HIVدر استان خراسان رضوي
1386/11/17
9
بررسي شيوع علايم روانپزشکي و شدت ان در افراد آلوده به HIVدر استان خراسان رضوي
1386/11/17
10
بررسي رفتارهاي پرخطر مرتبط با سلامت در دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد در يال 1387
1387/10/10
11
بررسي ميزان شيوع عفونت HTLV-I و HTLV-II در جمعيت عمومي شهر مشهد در سال 1387
1387/12/01
12
بررسي شيوع HBsAg مثبت و عوامل با آن در زنان باردار مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي جهاد دانشگاهي واحد مشهد در سال 1388
1388/04/01
13
بررسي شيوع و عوامل خطر عفونت HTLV-1 در مراجعه کنندگان به آزمايشگاه جهاددانشگاهي نيشابور در سال 88
1388/04/01
14
بررسي سطح آگاهي و عملکرد دندانپزشکان شهر مشهد در رابطه با کنترل عفونت در سال 1388
1388/07/01
15
مطالعه مروري روشهاي تشخيصي عفونت HTLV
1388/07/01
16
بررسي آسيب شناسي از اجسام تيز و برنده و اقدامات قبل و پس از آن دركاركنان بيمارستانهاي مشهد
1388/11/01
17
مقايسه فراواني موارد آلودگي با ويروس HTLV1در مبتلايان به توبرکلوزريوي و غير ريوي با گروه کنترل
1389/02/22
18
بررسي عفونت HTLV-I/ll در اهداکنندگان با HTLV نامعين سرمي،مراجعه کننده به بانک خون شهرستان مشهد.
1389/03/22
19
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در مورد HTLV-I در سال 1390
1389/12/01
20
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در مورد HTLV-I در سال 1390
1389/12/01
21
مقايسه فراواني آلودگي با ويروس HTLV1 در مبتلايان به توبركولوز با افراد غير مبتلا به توبركولوز
1390/03/01
22
بررسي شيوع عفونت HAV در جمعيت عمومي مشهد
1390/09/01
23
بررسي شيوع عفونت HEV در جمعيت عمومي مشهد
1390/09/01
24
بررسي ميزان آگاهي مشمولين آموزش مداوم در مورد عفونت HTLV-1 قبل و بعد از شرکت در سمينار آموزش در سال 1390
1390/09/01
25
طرح تحقيقاتي بررسي وضعيت ارائه خدمات بهداشتي درماني به زائران و گردشگران مشهد مقدس در تعطيلات نوروزي 1391
1390/12/20
26
بررسي عوامل خطر آلودگي به HTLV-1 در اهداكنندگان خون مشهد 1390-91 با كد (2033-10)
1391/02/18
27
بررسي شيوع عفونت هاي منتقله از خون در بيماران دياليزي شهرستان نيشابور در سال 1391
1391/04/01
28
مقايسه شيوع عفونتهاي منتقله از طريق انتقال خون در زائرين و مجاورين شهر مشهد در سال 1390
1391/06/01
29
بررسي ژنوتايپ و بار ويروسي HCV در کودکان تالاسميک و هموفيليک بيمارستان دکتر شيخ مشهد
1391/06/12
30
بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروسي در ناقلين سالم HTLV-1 در مشهد
1391/07/01
31
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان علوم پزشکي مشهد در مورد عفونت HTLV-1 در سال آينده 1390-(10-2053)
1391/07/15
32
مقايسه ميزان آلودگي به ويروس HTLV1 در مبتلايان به سارکوئيدوز و آرتريت سارکوئيدي در مقايسه با گروه کنترل سالم 89630
1391/09/26
33
بررسي مارکرهاي اتوايميون در افراد ناقل HTLV-I در مقايسه با افراد بدون عفونت HTLV-I کد 2100-20
1392/12/18
34
بررسي مارکرهاي اتوايميون در افراد ناقل HTLV-I در مقايسه با افراد بدون عفونت HTLV-I کد 2100-20
1392/12/18
35
مرور نظام مند و فراتحليل شيوع ويروس لنفوتروپيک سلول هاي T انساني نوع يک HTLV 1 در ميان دريافت کنندگان مکرر خون در کشور کد 20-2200
1393/04/14
36
مرور نظام مند و فراتحليل شيوع ويروس لنفوتروپيک سلول هاي T انساني نوع يک HTLV 1 در ميان دريافت کنندگان مکرر خون در کشور کد 20-2200
1393/04/14
37
بررسي محتواي ترانسکريپتوم سلول هاي لنفوسيت آلوده به HTLV-1 با تکنيک RNA-Seq
1393/07/01
38
بررسي ارتباط عفونت ويروس لنفوتروپيک سلول T انساني نوع يک HTLV1 با آدنوکارسينوم معده کد 20-2165
1393/07/14
39
مقایسه بیان ژنی اینترلوکین‌های 12 و 18 (IL-12, IL-18) و اينترفرون گاما (IFN-γ) در بیماران مبتلا به میلوپاتی وابسته به HTLV-1 (HAM/TSP)، ناقلین ویروس و افراد سالم-2262
1394/11/24
40
بررسي ماركرهاي سرمي هپاتيت بي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه جهاددانشگاهي نيشابور در سال 1393
1394/12/25
41
بررسي واكنش ميزبان و ويروس در بروزATLبا سنجش HBZو پرو وايرال لود
1395/02/01
42
بررسی شیوع همزمان عفونت HBV/HCV درمشهد، شمال شرقی ایران .
1396/01/14
43
بررسی شیوع عفونت هپاتیت سی و درمان مبتلایان در ندامتگاه های استان خراسان رضوی
1396/01/15
44
بررسی اثر پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی آلوژنیک مشتق از مغز استخوان در درمان نفریت لوپوسی شدید و مقاوم به درمان در مقایسه با درمان استاندارد
1396/05/03
45
بررسی شیوع عفونت هپاتيت C و درمان مبتلايان در ندامتگاه‌هاي استان خراسان رضوي
1396/08/11
46
بررسی شیوع عفونت مخفی هپاتیت B در اهدا کنندگان خون شهر مشهـد، سال 1397
1397/04/05
47
شیوع عفونت هپاتیت D در افراد با آنتی ژن سطح هپاتیت B مثبت در مشهد، شمال شرقی ایران
1397/04/05
48
بررسی شیوع عفونت هپاتيت C در گروه‌هاي آسيب‌پذير شهرستان مشهد
1397/11/27
49
تولید پروتئین Ag85B:HspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب متصل به Fcγ1 از IgG1 انسانی ، در Pichia pastoris و بررسی ایمنی زایی آنها در موش
1397/12/14
50
بررسی روند تغییرات میزان بروز و خطر باقیمانده عفونت‌هاي HIV، هپاتیت B و هپاتیت C در اهداکنندگان خون استان تهران بين سال‌هاي 1388 تا 1397
1397/12/22
51
مرور نظام‌مند و فراتحليل شيوع عفونت مخفي هپاتيت B (Occult HBV infection) در گروه‌هاي مختلف جمعيتي در کشور
1397/12/25