مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

روزجهانی HTLV

پنج شنبه ، 09 آبان 1398

روزجهانی

ارائه خدمات تخصصی مشاوره، پیشگیری و مراقبت HTLV و بیماری های وابسته در  درمانگاه تخصصی داخلی جهاددانشگاهی

با حضور پزشکان متخصص مغز و اعصاب  و طب پیشگیری

آدرس: مشهد، میدان 10دی ، خیابان رازی غربی ، درمانگاه تخصصی داخلی جهاددانشگاهی

تلفن: 31997639-051

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد