مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

ارائه مقاله توسط دانشجويان همکار مرکز تحقيقات در کنگره بين‌المللي سلامت همراه

چهارشنبه# #،# #05# #خرداد# #1400

ارائه

مقاله اصيل علمي - پژوهشي با عنوان «Hepatitis C Virus Infection Awareness-raising Through HepC Mobile Application and Hepatobot» توسط دانشجويان همکار مرکز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون در کنگره بين‌المللي سلامت همراه (4th Shiraz International Congress on Mobile Health) در بهمن‌ماه 1399 در دانشگاه علوم پزشکي شيراز ارائه گرديد و خلاصه مقاله مربوط در مارس 2021 در شماره تکميلي 1 جلد 11 Journal of Biomedical Physics and Engineering چاپ گرديد.

در حال حاضر اين ژورنال در نمايه‌نامه‌هاي معتبري چون Scopus ،PubMed Central و EMBASE نمايه مي‌شود.