مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

روز جهاني هپاتيت

پنج شنبه ، 30 تیر 1401

روز

روز جهانی هپاتیت هر ساله در 28 ژولاي (6 مرداد) برای افزایش آگاهی در مورد هپاتیت‌هاي ویروسی که باعث التهاب کبد و در نهايت منجر به بیماری شدید و سرطان کبد می شود، برگزار می‌گردد. تلاش جهانی حذف عفونت‌های هپاتیت B، C و D را در اولویت قرار می‌دهد. این سه عفونت باعث هپاتیت مزمن می‌شوند که چندین دهه طول کشيده و منجر به مرگ بیش از 1 میلیون نفر در سال بر اثر سیروز و سرطان کبد می‌شود. این سه نوع عفونت مزمن مسئول بیش از 95 درصد مرگ و میر ناشی از هپاتیت هستند. در حالی که ما راهنما و ابزارهايی برای تشخیص، درمان و پیشگیری از هپاتیت‌هاي ویروسی مزمن داریم، این خدمات اغلب از دسترس جوامع دور هستند و گاهی فقط در بیمارستان‌های تخصصی در دسترس هستند.

در روز جهانی هپاتیت در سال 2022 ميلادي، سازمان جهاني بهداشت بر لزوم «نزدیک‌تر کردن مراقبت‌های هپاتیت به مراکز بهداشتی اولیه و جوامع» تاکید می‌کند تا مردم بدون توجه به نوع هپاتیتی که ممکن است داشته باشند، دسترسی بهتری به درمان و مراقبت داشته باشند. اين سازمان قصد دارد تا سال 2030 ميلادي (1410 خورشيدي) به حذف هپاتیت دست یابد. برای رسیدن به این هدف، سازمان جهاني بهداشت از کشورها می‌خواهد که به اهداف خاصی دست یابند:

  • کاهش موارد جدید عفونت هپاتیت B و C تا 90%
  • کاهش مرگ و میر ناشی از سیروز و سرطان کبد مرتبط با هپاتیت تا 65 درصد
  • اطمینان حاصل کردن از اينکه که حداقل 90%از افراد مبتلا به عفونت هپاتیت B و C تشخیص داده مي‌شوند و حداقل 80 درصد از افراد واجد شرایط، درمان مناسب را دریافت می کنند.