مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

مدرسه پاييزه مرور سيستماتيک و متاآناليز

دوشنبه ، 09 آبان 1401

مدرسه

مطالعات مرور سيستماتيک Systematic Reviews)) به‌عنوان يکي از انواع مطالعات ثانویه (Secondary Researches)، از حدود سه دهه قبل و با مطرح شدن ايده نوين «پزشکی مبتنی بر شواهد (Evidence-based Medicine)»، در طبابت باليني و ساير مرقبت‌هاي سلامت مطرح شد و در حال حاضر مورد استناد بسياري از پژوهش‌هاي مرتبط با فوايد و مضرات روش‌هاي درمانی، دقت و صحت آزمون‌هاي تشخیصی، نقش عوامل خطر در بروز بیماری‌ها و حتي برآورد شيوع پيامدهاي سلامت قرار مي‌گيرند. امروزه مطالعات مرور سیستماتیک به همراه مطالعات متاآنالیز یا فراتحلیل در بالاترین سطح شواهد علمي قرار دارند. علاوه بر آن، چاپ مقالات حاصل از اجرای مرور سیستماتیک و متاآنالیز برای پژوهشگران بسيار سودمند خواهد بود؛ چرا که مقدار استناد به اين گونه مقالات بسيار بالا بوده و مي‌تواند به افزايش شاخص‌های علم‌سنجي مثل h-index کمک شاياني نمايد. در اين دوره آموزشي 4 روزه، بنا داريم صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآناليز را براي اعضاي محترم هيات علمي و ساير پژوهشگران مراکز آموزشي و پژوهشي کشور ارائه دهيم.