مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

ارائه دو مقاله مرکز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون در کنگره بین‌المللی کووید-19

چهارشنبه ، 03 خرداد 1402

ارائه

در اولین کنگره بین‌المللی تجارب جهانی کووید-19 که در روزهاي 20 تا 22 ارديبهشت ماه 1402 توسط دانشگاه علوم پزشکي زاهدان برگزار گرديد، نتايج پژوهش‌هاي مرکز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون جهادانشگاهي در قالب دو مقاله علمي-پژوهشي  و به صورت سخنراني ارائه گرديد.

براساس يکي از اين پژوهش‌ها، حدود 60% مراجعين به مرکز تشخيص کوويد در آزمايشگاه مرکزي جهادانشگاهي مشهد، سابقه حداقل یک علامت کووید-19 را گزارش کرده بودند، با این حال، نتيجه آزمايش ويروس‌شناسي کوويد (PCR) در کمتر از 45% آنان مثبت گزارش شد. شیوع کرونا در مراجعين به اين مرکز در موج‌های سوم، چهارم و پنجم همه‌گيري 45 تا 49 درصد بود اما در موج ششم  به 30 درصد کاهش یافت.

در پژوهش‌ ديگري، مشخص شد که پاسخ ایمنی بدن به واکسن‌های SARS-Cov-2 در افراد مبتلا به عفونت HTLV-1 کمتر از افراد بدون اين عفونت است که نشان‌دهنده وضعیت سرکوب نسبي سیستم ایمنی در افراد HTLV-1 مثبت است.