مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

انتشار مقاله جديد مرکز تحقيقات عفونتهاي منتقله از خون با موضوع نقش پادتن‌هاي خودي در شدت بيماري کوويد

پنج شنبه ، 30 فروردین 1403

انتشار

در مقاله‌اي که در مجلهInternational Journal of Rheumatic Diseases  در نوامبر 2023 چاپ شده است، نتایج بررسي نشانگرهای خودايمني در مبتلايان به کوويد-19 منتشر شده استبرای ارزیابی پیامدهای اختلال در سیستم ایمنی متعاقب ابتلا به کوويد-19، نتايج آزمايشات خوني و خودایمنی در 40 بیمار مبتلا به کروناویروس 2019 از بخش مراقبت‌های ویژه و 40 بیمار سرپایی کروناویروس مثبت با علائم بالینی خفیف در طول پيک چهارم کوويد در کشور مقايسه گرديد.

در اين مطالعه تعداد گلبول‌های قرمز و پلاکت‌ها در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه کاهش چشمگیری داشت. علاوه بر این، پادتن‌هاي خودي شامل پادتن‌هاي ضدهسته‌ای (ANA) و پادتن‌هاي سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)  به‌ترتیب در 45 درصد و 15 درصد از بیماران بستری‌شده در آي‌سي‌يو مثبت بود. فراواني ساير پادتن‌هاي خودي در اين بیماران از حدود 6 تا 33 درصد متغير بود. از طرف ديگر تنها دو نفر در گروه بیماران سرپایی برای پادتن‌هاي خودي نتایج مثبت داشتند.

نتايج اين پژوهش نشان داد که القای پادتن‌هاي خودي خاص توسط ویروس می‌تواند درگیری چند عضوی و شدت بیماری را در بیماران آي‌سي‌يو توجیه کند که ممکن است در درازمدت باعث درگیری سایر اعضاي بدن نیز بشود.

براي دسترسي به سايت نشريه و دريافت مقاله، اينجا را کليک نماييد.