مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

فهرست طرح‌های پژوهشی مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون

چهارشنبه ، 08 آبان 1398

 1. مرور نظام‌مند و فراتحليل شيوع عفونت مخفي هپاتيت سي Occult HCV infection) در منطقه خاورميانه و مديترانه شرقي، 1399
 2. مرور نظام‌مند و فراتحليل شيوع عفونت مخفي هپاتيت بي(Occult HBV infection) در گروه‌هاي مختلف جمعيتي در کشور، 1398
 3. بررسی شیوع عفونت هپاتيت C در گروه‌هاي آسيب‌پذير شهرستان مشهد، 1398
 4. بررسی روند تغییرات میزان بروز و خطر باقیمانده عفونت‌هاي HIV، هپاتیت B و هپاتیت C در اهداکنندگان خون استان تهران، 1398
 5. شیوع عفونت هپاتیت D در افراد با آنتی ژن سطح هپاتیت B مثبت در مشهـد، 1397
 6. بررسی شیوع عفونت مخفی هپاتیت B در اهدا کنندگان خون شهر مشهـد، 1397
 7. بررسی شیوع همزمان عفونت HBV/HCV درمشهد، 1396
 8. بررسي ميزان آگاهي مردم مشهد از هپاتیت‌هاي ویروسی، 1396
 9. مقایسه بیان ژنی اینترلوکین‌های 12 و 18 (IL-12, IL-18) و اينترفرون گاما (IFN-γ) در بیماران مبتلا به میلوپاتی وابسته به HTLV-1 (HAM/TSP)، ناقلین ویروس و افراد سالم (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1395
 10. بررسي مارکرهاي اتوايميون در افراد ناقل HTLV-I در مقايسه با افراد بدون عفونت HTLV-I (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1394
 11. مقايسه ميزان آلودگي به ويروس HTLV1 در مبتلايان به سارکوئيدوز و آرتريت سارکوئيدي در مقايسه با گروه کنترل سالم (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1394
 12. بررسي ماركرهاي سرمي هپاتيت بي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه جهاددانشگاهي نيشابور، 1394
 13. بررسي عوامل خطر آلودگي به HTLV-1 در اهداكنندگان خون مشهد، 1393
 14. مرور نظام مند و فراتحليل شيوع ويروس لنفوتروپيک سلول هاي T انساني نوع يک HTLV 1 در ميان دريافت کنندگان مکرر خون در کشور، 1393
 15. بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروسي در ناقلين سالم HTLV-1 در مشهد (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1392
 16. بررسی ارتباط عفونت HTLV1 و بیماری بهجت (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1392
 17. بررسي ميزان آگاهي دانشجويان علوم پزشكي مشهد در مورد HTLV-I، سال 1392
 18. بررسي شيوع عفونت HAV در جمعيت عمومي مشهد، 1391
 19. بررسي شيوع عفونت HEV در جمعيت عمومي مشهد، 1391
 20. بررسي ميزان آگاهي مشمولين آموزش مداوم در مورد عفونت HTLV-1 قبل و بعد از شرکت در سمينار آموزش، 1391
 21. بررسي شيوع عفونت هاي منتقله از خون در بيماران دياليزي شهرستان نيشابور، 1391
 22. بررسي ژنوتايپ و بار ويروسي HCV در کودکان تالاسميک و هموفيليک  مشهد، 1391
 23. مقايسه شيوع عفونتهاي منتقله از طريق انتقال خون در زائرين و مجاورين شهر مشهد، 1391
 24. بررسي عفونت HTLV-I/ll در اهداکنندگان با HTLV نامعين سرمي مراجعه‌کننده به بانک خون مشهد، 1390
 25. بررسي شيوع HBsAg مثبت و عوامل با آن در زنان باردار مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي جهاد دانشگاهي واحد مشهد، 1389
 26. بررسي آسيب شناسي از اجسام تيز و برنده و اقدامات قبل و پس از آن دركاركنان بيمارستانهاي مشهد، 1389
 27. مقايسه فراواني موارد آلودگي با ويروس  HTLV1در مبتلايان به توبرکلوزريوي و غير ريوي با گروه کنترل (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1389
 28. بررسي رفتارهاي پرخطر مرتبط با سلامت در دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد، 1388
 29. بررسي ميزان شيوع عفونت HTLV-I و HTLV-II در جمعيت عمومي شهر مشهد، 1388
 30. بررسي شيوع و عوامل خطر عفونت HTLV-1 در مراجعه کنندگان به آزمايشگاه جهاددانشگاهي نيشابور، 1388
 31. مطالعه مروري روشهاي تشخيصي عفونت HTLV، سال 1388
 32. بررسي شيوع علايم روانپزشکي و شدت ان در افراد آلوده به HIVدر استان خراسان رضوي، 1387
 33. بررسي ميزان آگاهي، نگرش عملكرد پزشكان شهر مشهد دربارهHIV/AIDS، سال 1386
 34. ارزيابي كارائي برخي از مواد ضدعفوني كننده رايج در ايران بر عليه ويروس هپاتيت B به صورت invitro، سال 1385
 35. بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردم مشهد در باره ايدز، 1384