مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

فهرست طرح‌های پژوهشی مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون

چهارشنبه ، 08 آبان 1398

 1. بررسی شيوع عفونت مخفي هپاتيت B در افراد مبتلا به سل شهر مشهد، 1400
 2. مرور نظام‌مند و فراتحليل شيوع عفونت مخفي هپاتيت سي Occult HCV infection) در منطقه خاورميانه و مديترانه شرقي، 1399
 3. مرور نظام‌مند و فراتحليل شيوع عفونت مخفي هپاتيت بي (Occult HBV infection) در گروه‌هاي مختلف جمعيتي در کشور، 1398
 4. بررسی شیوع عفونت هپاتيت C در گروه‌هاي آسيب‌پذير شهرستان مشهد، 1398
 5. بررسی روند تغییرات میزان بروز و خطر باقیمانده عفونت‌هاي HIV، هپاتیت B و هپاتیت C در اهداکنندگان خون استان تهران، 1398
 6. شیوع عفونت هپاتیت D در افراد با آنتی ژن سطح هپاتیت B مثبت در مشهـد، 1397
 7. بررسی شیوع عفونت مخفی هپاتیت B در اهدا کنندگان خون شهر مشهـد، 1397
 8. بررسی شیوع همزمان عفونت HBV/HCV درمشهد، 1396
 9. بررسي ميزان آگاهي مردم مشهد از هپاتیت‌هاي ویروسی، 1396
 10. مقایسه بیان ژنی اینترلوکین‌های 12 و 18 (IL-12, IL-18) و اينترفرون گاما (IFN-γ) در بیماران مبتلا به میلوپاتی وابسته به HTLV-1 (HAM/TSP)، ناقلین ویروس و افراد سالم (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1395
 11. بررسي مارکرهاي اتوايميون در افراد ناقل HTLV-I در مقايسه با افراد بدون عفونت HTLV-I (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1394
 12. مقايسه ميزان آلودگي به ويروس HTLV1 در مبتلايان به سارکوئيدوز و آرتريت سارکوئيدي در مقايسه با گروه کنترل سالم (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1394
 13. بررسي ماركرهاي سرمي هپاتيت بي در مراجعه كنندگان به آزمايشگاه جهاددانشگاهي نيشابور، 1394
 14. بررسي عوامل خطر آلودگي به HTLV-1 در اهداكنندگان خون مشهد، 1393
 15. مرور نظام مند و فراتحليل شيوع ويروس لنفوتروپيک سلول هاي T انساني نوع يک HTLV 1 در ميان دريافت کنندگان مکرر خون در کشور، 1393
 16. بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروسي در ناقلين سالم HTLV-1 در مشهد (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1392
 17. بررسی ارتباط عفونت HTLV1 و بیماری بهجت (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1392
 18. بررسي ميزان آگاهي دانشجويان علوم پزشكي مشهد در مورد HTLV-I، سال 1392
 19. بررسي شيوع عفونت HAV در جمعيت عمومي مشهد، 1391
 20. بررسي شيوع عفونت HEV در جمعيت عمومي مشهد، 1391
 21. بررسي ميزان آگاهي مشمولين آموزش مداوم در مورد عفونت HTLV-1 قبل و بعد از شرکت در سمينار آموزش، 1391
 22. بررسي شيوع عفونت هاي منتقله از خون در بيماران دياليزي شهرستان نيشابور، 1391
 23. بررسي ژنوتايپ و بار ويروسي HCV در کودکان تالاسميک و هموفيليک  مشهد، 1391
 24. مقايسه شيوع عفونتهاي منتقله از طريق انتقال خون در زائرين و مجاورين شهر مشهد، 1391
 25. بررسي عفونت HTLV-I/ll در اهداکنندگان با HTLV نامعين سرمي مراجعه‌کننده به بانک خون مشهد، 1390
 26. بررسي شيوع HBsAg مثبت و عوامل با آن در زنان باردار مراجعه كننده به آزمايشگاه مركزي جهاد دانشگاهي واحد مشهد، 1389
 27. بررسي آسيب شناسي از اجسام تيز و برنده و اقدامات قبل و پس از آن دركاركنان بيمارستانهاي مشهد، 1389
 28. مقايسه فراواني موارد آلودگي با ويروس  HTLV1در مبتلايان به توبرکلوزريوي و غير ريوي با گروه کنترل (مشترک با دانشگاه علوم پزشکي مشهد)، 1389
 29. بررسي رفتارهاي پرخطر مرتبط با سلامت در دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد، 1388
 30. بررسي ميزان شيوع عفونت HTLV-I و HTLV-II در جمعيت عمومي شهر مشهد، 1388
 31. بررسي شيوع و عوامل خطر عفونت HTLV-1 در مراجعه کنندگان به آزمايشگاه جهاددانشگاهي نيشابور، 1388
 32. مطالعه مروري روشهاي تشخيصي عفونت HTLV، سال 1388
 33. بررسي شيوع علايم روانپزشکي و شدت ان در افراد آلوده به HIVدر استان خراسان رضوي، 1387
 34. بررسي ميزان آگاهي، نگرش عملكرد پزشكان شهر مشهد دربارهHIV/AIDS، سال 1386
 35. ارزيابي كارائي برخي از مواد ضدعفوني كننده رايج در ايران بر عليه ويروس هپاتيت B به صورت invitro، سال 1385
 36. بررسي ميزان آگاهي و نگرش مردم مشهد در باره ايدز، 1384