مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

تراکت آموزشي: آزمايش هپاتيت C

شنبه ، 21 فروردين 1400

افراد و گروه‌هاي زير بايد براي هپاتيت سي آزمايش خون انجام بدهند: